Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

Specjalista ds. Zamówień Surowców

Lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki

Ogłoszenie Agencja Pracy

Aplikuj na to stanowisko

Szczegóły oferty:

Chipita Poland Sp. z o.o., jest wiodącą firmą z branży FMCG w sektorze przekąsek, producentem rogalików 7Days, jak również przekąsek Bake Rolls.

Obecnie do naszego Zakładu Produkcyjnego w Tomaszowie Mazowieckim poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Specjalista ds. Zamówień Surowców

(umowa na zastępstwo)

Miejsce pracy: Tomaszów Mazowiecki

Nr ref.: SZS/02/19

 

Główne zadania:

 • Składanie zamówień w oparciu o plany i prognozy,
 • Bieżąca współpraca z dostawcami,
 • Monitorowanie realizacji zamówień pod kątem ilości, jakości i terminowości,
 • Utrzymywanie optymalnego stanu zapasów,
 • Reklamowanie wadliwych dostaw,
 • Przygotowywanie raportów zakupowych.

 

Oczekiwania:

 • Wysoki poziom umiejętności analitycznych, systematyczność i komunikatywność,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (warunek konieczny),
 • Biegła znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • Umiejętność budowania pozytywnych relacji z dostawcami,
 • Znajomość programu SAP oraz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (umowa na zastępstwo) w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Konkurencyjne wynagrodzenie – odpowiednie do posiadanych kwalifikacji,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pracę w młodym zespole.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie swojego CV klikając w przycisk "Aplikuj teraz".

Skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami

 

Prosimy o zamieszczenie w ofercie następującej klauzuli zgody:

KLAUZULA ZGODY:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Chipita Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w CV w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia:

□ obecnej rekrutacji, tj, rekrutacji w związku z ogłoszeniem, na które przesłałem ma ofertę;

□ przyszłych rekrutacji w okresie 3 lat.

Mam świadomość, że mogę w każdej chwili odwołać zgodę zaś wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

__________________________

Imię nazwisko, data

KLAUZULA INFORMACYJNA W OGŁOSZENIACH REKRUTACYJNYCH:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) - "RODO" niniejszym oświadczamy, co następuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chipita Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-653, przy ul Niepodległości 18 ("Administrator"). Z Administratorem można skontaktować się pod powyższym adresem, a także pod nr telefonu 224895500 oraz e-mail: daneosobowe(„małpa”)chipita.com 

2. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w następujących celach 

i. W celu przeprowadzenia rekrutacji związanej z ogłoszeniem zamieszczonym przez Administratora, a także w związku z innymi postępowaniami rekrutacyjnymi, które spółka będzie prowadziła w przyszłości'. 

ii. W celach wystosowania ewentualnych odpowiedzi na zapytania organów nadzorujących i innych organów władzy, a także spełnienia ich żądań.

Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w innych celach niezgodnych z celami opisanymi powyżej, o ile ich przetwarzanie nie będzie wymagane przez prawo lub o ile Administrator nie zostanie przez Panią/Pana upoważniony do ich przetwarzania.

W zakresie rekrutacji związanej z ogłoszeniem zamieszczonym przez Administratora dane są przetwarzane na podstawie art. 221 kp. Powyższe dotyczy jedynie danych wymienionych w tym przepisie. W zakresie pkt ii. powyżej będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, czyli ze względu na konieczność realizacji prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze. W pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych odbywać się będzie na podstawie zgody.

W zakresie określonym we wspomnianym art. 221 kp podanie danych osobowych wymienionych w tym przepisie jest dla kandydata do pracy obowiązkowe. Odmowa powyższych danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

W pozostałym zakresie jest ono dobrowolne.

3. Przetwarzanie danych w powyżej określonych celach jest realizowane w uzasadnionym interesie Administratora, którym jest zaangażowanie kwalifikowanych pracowników.

4. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe lub w inny sposób udostępnić te dane Grupa Pracuj Sp. z o.o która może wykorzystać, przekazywać i przetwarzać je w celach opisanych w punkcie 2 powyżej. Ponadto, dane te zostaną udostępnione wyłącznie ograniczonej liczbie pracowników Administratora oraz spółek powiązanych którzy będą mieli potrzebę takiego dostępu. Następujące spółki stanowią spółki powiązane, do których transfer wspomnianych danych osobowych może mieć miejsce: Chipita S.A.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszarem Gospodarczy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również po zakończeniu procesu rekrutacji związanego z ogłoszeniem zamieszczonym przez Administratora. Dane te będą przetwarzane wówczas w związku z innymi procesami rekrutacji, które Administrator będzie prowadził w przyszłości. 

Administrator jest jednak zobowiązany nie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych przez okres dłuższy, niż jest to wymagane celami, które Administrator zamierza osiągnąć lub wskazane według prawa.

6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa w odniesieniu do przedmiotowych danych osobowych: 

i. prawo żądania dostępu do danych osobowych, tj uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej/jego dotyczące, a jeśli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Dostęp do informacji oznacza między innymi uzyskanie informacji – o celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych oraz o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Jednakże, prawo dostępu może zostać ograniczone z uwagi na uzasadniony interes osób trzecich. Administrator dostarczy Pani/Panu na żądanie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, które Panią/Pana dotyczą. Za wszelkie kolejne kopie, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;

ii. prawo do sprostowania danych, które obejmuje również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych z uwzględnieniem celów przetwarzania;

iii. prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") - czyli żądania usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem;

iv. prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sytuacjach określonych przez RODO w celach innych niż przechowywanie jedynie po uzyskaniu zgody;

v. prawo do przenoszenia danych: pod pewnymi warunkami ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe oraz przesłać te dane innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Administratora;

vi. prawo do sprzeciwu: w pewnych okolicznościach ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a na Administratorze ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

7. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO, lub jego następcy prawnego), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dodano dnia: 22-02-2019

Reklama:

Chipita

Zobacz wszystkie oferty Chipita 

Reklama

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.

Darmowy kreator CV bez rejestracji