Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

Kierownik Działu Marketingu

Lokalizacja: Poznań

Ogłoszenie Agencja Pracy

Szczegóły oferty:

Kierownik Działu Marketingu
Miejsce pracy: Poznań (wielkopolskie, Polska)
Nr ref.: 155151


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zatrudni: Kierownika Działu Marketingu.

 

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

 • CV i list motywacyjny z podaniem oczekiwań finansowych;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922 ze zm.).

 

 

Oferty należy składać osobiście lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Rekrutacja – Kierownik Działu Marketingu” na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Dział Spraw Pracowniczych, pok. 112 lub 109,  bud. B al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań albo przesyłać na adres e-mail: rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl

Termin składania ofert upływa 9 lutego 2018 roku.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.


 
Zapewnienie sprawnej organizacji pracy Działu, w tym zarządzanie pracownikami podległych jednostek:

 • Biuro ds. kandydatów;
 • Biuro karier i relacji z absolwentami;
 • Biuro promocji;
 • Biuro współpracy z biznesem;
 • Biuro prasowe;
 • kształtowanie i realizowanie strategii marketingowej i public relations UEP;
 • planowanie i koordynowanie działań marketingowych ukierunkowanych na pozyskiwanie kandydatów na studia, w tym promocja oferty dydaktycznej i dokonań edukacyjnych i naukowych Uczelni;
 • kształtowanie wizerunku Uczelni, w tym poprzez promowanie osiągnięć absolwentów;
 • budowanie relacji z rynkiem pracy poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i instytucjami rynku pracy;
 • kształtowanie relacji z mediami i redagowanie materiałów prasowych;
 • zapewnianie obsługi medialnej konferencji, sympozjów i seminariów naukowych;
 • opieka nad merytoryczną i graficzną zawartością wewnętrznych i zewnętrznych narzędzi komunikacji marketingowej i PR;
 • współpraca z agencjami reklamowymi i wydawcami oraz nadzór nad realizacją zawartych umów;
 • organizacja uroczystości uczelnianych i międzyuczelnianych, w tym wykładów i dyskusji z udziałem gości z kraju i z zagranicy;
 • opracowywanie i rozpowszechnianie informacji o kalendarium imprez i wydarzeń o charakterze kulturalno – oświatowym organizowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni;
 • rozwijanie współpracy Uczelni ze środowiskiem biznesowym oraz instytucjami publicznymi.Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze marketingu / public relations, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym zarządzając zespołami wieloosobowymi;
 • znajomość pakietu biurowego Office oraz programów specjalistycznych;
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;
 • dokładność i dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność i kreatywność;
 • odporność na stres;
 • umiejętność  analitycznego myślenia;
 • umiejętność zarządzania projektami;
 • znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i finansów publicznych – będzie dodatkowym atutem.Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w renomowanej Uczelni;
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w zaangażowanym zespole;
 • przyjazne środowisko pracy;
 • dogodną lokalizację (centrum Poznania).

 

 

 


Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1979 (Dz.U. nr 133, poz. 883).
Dodano dnia: 12-01-2018

Reklama:

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.

Darmowy kreator CV bez rejestracji